Günstiger Versand ab 4,99€ national
Versand binnen 24h (Werktags)
VIP-Kunden sparen 20% und mehr

ZWROTY (Widerrufsbelehrung)

ZWROTY

Każdy konsument ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres ten wynosi czternaście dni od dnia, w którym konsument  lub podana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, a jako ostatnia miała towar w posiadaniu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą państwo poinformować  nas o tym fakcie drogą mailową, telefonicznie, listownie bądź faxem. XAXX UG (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Tiroler Str., 45659 Recklinghausen, info@xaxx.eu telefon: 49 (0)2361, Fax: 49 (0)2361-) Można użyć załączonego wzoru formularza zwrotu, lecz nie jest to konieczne.


W przypadku uzasadnionych powodów reklamacji, wysyłanych do XAXX UG (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), proszę wypełnić dostępny formularz reklamacyjny.

Będą rozpatrywane tylko te reklamacje, które zostały złożone poprzez formularz reklamacyjny. Przesyłki bez opłat pocztowych wysyłane do XAXX UG, nie będą rozpatrywane lecz wysyłane z powrotem do nadawcy.

W celu reklamacji należy przestrzegać terminu zwrotu towarów. Wystarczy je odesłać przed upływem okresu karencji.

 

Następstwa wypowiedzenia umowy

W przypadku rozwiązaniu niniejszej umowy, zwrotowi podlegają wszystkie wpłaty otrzymane w ramach zapłaty za zamówiony towar, łącznie z kosztami wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w wyniku wyboru innej metody dostawy od metody przez nas proponowanej). Zwrot zostanie zrealizowany nie później niż w 14 dni od daty złożenia wypowiedzenia. Dokonujemy zwrotu pieniędzy tą samą metodą jaką była dokonana płatność. Wyjątkiem  jest sytuacja, gdy konsument zostanie  wcześniej uprzedzony o zmianie metody zwrotu.

Konsument zobowiązany jest do odesłania  towaru niezwłocznie, w każdym przypadku, w terminie nie przekraczającym  14 dni od dnia w, którym konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Koszty wysyłki zwrotu towaru leżą po stronie konsumenta. Towar może zostać odesłany tradycyjną metodą pocztową. Ponosimy koszty zwrotu towaru, w przypadku gdy, produkty ze względu na charakter nie mogą zostać wysłane tradycyjną pocztą. Ponosimy również koszty za zmniejszenie wartości towarów. W opisanym wyżej przypadku  istnieje zasadność zapłaty za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z nieodpowiedniego opakowania, przewożenia czy ogólnego transportu towarów.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi gdy :

 •Zakupiony towar  był spersonalizowany lub dostosowany do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

Formularz zwrotu – wzór

(W celu dokonania zwrotu towaru, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać go do nas)

Adresat XAXX UG( Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ) Tiroler Str., 45659 Recklinghausen, info@xaxx.eu, Fax: +49 (0)2361-4045840

- Niniejszym odstępuję /my (*) od zawartej  przeze mnie/przez nas (*)  umowy kupna/sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie takich usług (*)– --Zamówione dnia (*) /otrzymane dnia( * )

- Imię i nazwisko konsumenta/(ów)

- adres konsumenta(ów)

- podpis konsumenta ( ów) (tylko w przypadku wiadomości w formie papierowej)

- data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ostatnio oglądane